4A State Championship: Vallivue vs. Preston

Vallivue vs. Preston 4A state basketball championship 3/4/2017