Neighbors react to Boise terror suspect's takedown